Profil spoločnosti

Spoločnosť ENBICORE s.r.o. vznikla v marci 2008. Zameranie spoločnosti je rozdelené do oblasti produktov a do oblasti služieb. V rámci ponuky produktov ENBICORE s.r.o. spolupracuje s viacerými zahraničnými a slovenskými firmami a spoločnosťami a vytvára tak portfólio s prioritným zameraním na termografiu, senzoriku a medicínsku techniku. V oblasti služieb ide o nasledovné činnosti: energetická certifikácia budov, termografické merania, projektový manažment. Pre kvalitné riešenie aplikácií ponúkaných produktov, spoločnosť spolupracuje s viacerými fakultami Technickej univerzity v Košiciach.